Dækbark

Barkflis er findelt bark. Der er stor forskel på barkflisens udseende og egenskaber afhængigt af, hvilken træart barken kommer fra, og hvilken behandling barken har fået.

Barkflis har en lang levetid, gerne op til 5 år. Barkflis er hovedsageligt tænkt som et pyntedække, men har også en god effekt overfor ukrudt.

 barkflis_1.jpg